Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Księgowość Piaseczno Kadry Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty PiasecznoZarządzanie finansami Piaseczno Rachunkowość zarządcza Piaseczno

Porady, konsultacje, opinie podatkowe dla firm i osób fizycznych:

Kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcówi osób fizycznych prowadzoną przez licencjonowanego doradcę podatkowego.
Oferujemy usługi w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych
(w tym obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych), podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn
 
 


Link do informacji kim jest doradca podatkowy.


   Zakres usługi doradztwa podatkowego obejmuje:

 

   1. Bieżąca obsługa przedsiębiorców pod kątem zobowiązań podatkowych:

   • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących zobowiązań podatkowych,
   •  opiniowanie projektów umów pod kątem skutków podatkowych,
   • udzielanie porad podatkowych w zakresie zobowiązań podatkowych,
   • doradztwo w zakresie wykorzystania przez klienta optymalnego i bezpiecznego rozliczania należności podatkowych,
   • ocena skutków podatkowych projektów inwestycyjnych i kapitałowych,

   2. Prowadzenie spraw podatkowych, kontakty z organami podatkowymi:

   • reprezentacja klienta przed organami administracji podatkowej, w ramach prowadzonych postępowań podatkowych,
      kontroli podatkowych
   • występowanie w imieniu klienta przed sądami administracyjnymi,
   • doradztwo w zakresie strategii postępowania w kontaktach z organami podatkowymi

   3. Planowanie podatkowe:

   • ocena możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych podmiotu,
   • przygotowanie planów w zakresie optymalizacji podatkowej oraz pomoc w wdrażaniu tych projektów,
   • opinie podatkowe na temat planowanych przedsięwzięć biznesowych

   4. Opracowania wniosków o wydanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:

   • opis stanu faktycznego zdarzenia będącego przedmiotem wniosku o interpretację,
   • przygotowanie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

   5. Audyt podatkowy:

   • okresowe badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego oraz podatku
     od towarów i usług,
   • weryfikacja przyjętych przez podmiot procedur podatkowych
      identyfikacja ryzyka podatkowego

   6. Zeznania podatkowe osób fizycznych:

   • rozliczenia roczne różnych źródeł dochodów (PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39),
   • rozliczenia dochodów z zagranicy,
   • rozliczenia przychodu z najmu (PIT-28)
   • zgłoszenia nabycia rzeczy i praw majątkowych przez spadkobierców lub obdarowanych (SD-Z2, SD-3)
   • deklaracje podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)

 

 

 

Rachunkowość zarządcza Piaseczno Zarządzanie finansami Piaseczno Rozliczanie dotacji dla oświaty Piaseczno Doradca podatkowy Piaseczno Doradztwo podatkowe Piaseczno Kadry i płace Piaseczno Kadry Piaseczno Księgowość Piaseczno Rachunkowość Piaseczno Biuro podatkowe Piaseczno Biuro rachunkowe Piaseczno